Meyton er et elektronisk markeringsanlæg som vi anvender i Frederikssund Skytteforening. Mange som kender til skydesporten, har stiftet bekendtskab med snortræk på en skydebane, men hos Frederikssund Skytteforening er pap fortid, og der skydes på digitale skiver.

Meyton er et anlæg som består af en skærm og en målskive. Når du stiller/ligger dig ved en standplads, vil der står en skærm ved din side, hvorpå der er en skive. Når du så afgiver dit skud, passerer projektilet målskiven, som finder ud af hvor projektilet passere, og melder det tilbage til din skærm. Det viser den ved at sætte en plet på skærmen, som derved viser skuddets værdi.

Når man starter, viser den en sort trekant i skærmens hjørne, hvilket indikerer at det er prøveskud der skydes. På skærmens fjernbetjening trykkes der når man er klar til at begynde sin serie, og skuddets værdig sammenregnes derefter. Når man er færdig med at skyde, kan skiven printes ud, som man kan få med hjem. Så selv om det er digitalt, får man stadig sin skive hvis det ønskes.